Tin nổi bật

Các ngày quan trọng

Đăng ký bổ sung tên báo cáotrước ngày 01/7/2017

Thời gian gửi tóm tắt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việttrước ngày 15/7/2017

Thời gian gửi báo cáo toàn văntrước ngày 01/8/2017

Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS lần thứ II15h00 chiều 07/9/2017

Hội nghị lần thứ 2, BCH Hội Truyền nhiễm VN18h00 chiều 08/9/2017

Hội nghị Khoa họcNgày 08 và 09/9/2017

top