Thư chào đầu

THÔNG BÁO SỐ 01

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM, HIV/AIDS VÀ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VỀ Y HỌC NHIỆT ĐỚI VÀ KÝ SINH TRÙNG NĂM 2018”

 

          Nhằm mục đích chia sẻ, trao đổi về các kiến thức, kinh nghiệm và cùng kết nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bệnh Truyền nhiễm, Nhiệt đới và Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phối hợp với Hội Y học Nhiệt đới khu vực Đông Nam Á, Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức “Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực Đông Nam Á về Y học Nhiệt đới và Ký sinh trùng năm 2018” từ ngày 27 đến 29/7/2018, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

            Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các bác sĩ, các cán bộ khoa học trong và ngoài nước đang làm việc trong các lĩnh vực truyền nhiễm nhiệt đới, ký sinh trùng, vi sinh lâm sàng, dịch tễ học tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Một số thông tin cụ thể về Hội nghị:

1. Các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị:

 • Lao và các bệnh lý đường hô hấp khác của vùng Nhiệt đới
 • Dengue và bệnh do virus Zika
 • Các bệnh Nhiệt đới bị lãng quên và bệnh từ động vật lây sang người
 • Bệnh lý gan mật
 • Bệnh nhiễm trùng nói chung và ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch
 • Sốt rét và các bệnh về đơn bào
 • Bệnh do giun sán
 • Các bệnh do côn trùng và bệnh  truyền qua vector
 • Vắc xin và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin
 • Kháng sinh và kháng kháng sinh  
 • Các bệnh về nấm
 • Các bệnh do virus
 • Các kỹ thuật mới ứng dụng trong chẩn đoán, nghiên cứu bệnh Truyền nhiễm.

2. Hình thức báo cáo tại Hội nghị:

Bao gồm Báo cáo nói (oral presentation) và Báo cáo treo tường (poster).    

3. Tài liệu xuất bản của Hội nghị: 

 • Cuốn “Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam số 3-2018” phục vụ cho việc đăng tải các báo cáo khoa học toàn văn bằng tiếng Việt dành cho “Hội nghị Khoa học toàn quốc về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2018”. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Cuốn Kỷ yếu Hội nghị (số đặc biệt của Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam) chào mừng “Hội nghị Khoa học Y học nhiệt đới và Ký sinh trùng lần thứ 8 năm 2018”, đăng tải toàn bộ các bản tóm tắt của các đề tài được tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh. 

 4Hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị:

Đăng ký online: http://actmp2018.com/dang-ky-gui-bai.html

Thời hạn bắt đầu đăng ký:………

5. Hướng dẫn đăng ký nộp báo cáo tại Hội nghị 

 •  Bản tóm tắt (Abstract) được trình bày trên 01 trang giấy khổ A4 bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo hướng dẫn ở Phụ lục 1 đính kèm). Các báo cáo tóm tắt sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị.
 •  Nếu có nhu cầu đăng tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, đề nghị gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn theo quy định tại Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam (Website: www.vsid.vn). Các báo cáo toàn văn sẽ gửi phản biện và đăng tải trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và nội dung chuyên môn bài gửi đăng. Ban tổ chức cam kết chỉ lưu trữ các đề tài bài báo khoa học đã gửi đến Tòa soạn và không xuất bản các đề tài bài báo khoa học đã gửi đến dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.
 •  Báo cáo toàn văn và tóm tắt được gửi dưới dạng thư điện tử (e-mail) hoặc văn bản có kèm đĩa CD hoặc USB. 

6. Hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị

A). Báo cáo nói (oral presentation)

 • Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa vào chương trình báo cáo trong phiên toàn thể hoặc tại các phiên chuyên đề của Hội nghị. Ban tổ chức sẽ thông báo tới tác giả chậm nhất 60 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.
 • Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị không quá 25 phút. Báo cáo được trình bày bằng phần mềm Powerpoint (cả hai ngôn ngữ Anh và Việt Nam). Tác giả gửi đĩa CD lưu phần trình bày, hoặc gửi qua e-mail đến Ban thư ký Hội nghị chậm nhất 30 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

B). Báo cáo treo tường (Poster).

Các báo cáo khác trình bày tại Hội nghị dưới dạng Poster. Mỗi Poster có  kích thước khổ giấy A0 đứng (109 x 79)cm . Mỗi báo cáo chỉ treo 01 bản. Ban tổ chức sẽ thông báo những Poster được trình bày tại Hội nghị tới tác giả chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

7. Thời hạn nộp báo cáo

- Hạn cuối nộp abstract:  01/04/2018

- Hạn cuối nộp bài toàn văn: 01/06/2018

- Hạn cuối nộp bài trình bày báo cáo: 27/6/2018

Báo cáo tóm tắt, báo cáo nói và toàn văn xin gửi về theo địa chỉ E-mail: actmp2018@nhtd.vn

E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Gửi báo cáo Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS toàn quốc – 2018”.

Thông báo của Hội nghị sẽ được đăng trên website:

- www.actmp2018.com/

www.benhnhietdoi.vn   

    - www.vsid.vn

    - www.vchas.org

 Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • BBT Website;
 •  VT, TTĐT.

 

                           TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

                           PGS.TS. Nguyễn Văn Kính

                                              Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương                           

                                               Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam                           

                  Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam

Các ngày quan trọng

Đăng ký bổ sung tên báo cáotrước ngày 01/7/2017

Thời gian gửi tóm tắt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việttrước ngày 15/7/2017

Thời gian gửi báo cáo toàn văntrước ngày 01/8/2017

Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS lần thứ II15h00 chiều 07/9/2017

Hội nghị lần thứ 2, BCH Hội Truyền nhiễm VN18h00 chiều 08/9/2017

Hội nghị Khoa họcNgày 08 và 09/9/2017

Chủ đề tóm tắt

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ

Ban tổ chức “Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực Đông Nam Á về Y học Nhiệt đới và Ký sinh trùng năm 2018” trân trọng kính mời quí đồng nghiệp tham gia báo cáo tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức từ ngày 27 đến 29/7/2018, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà bởi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (NHTD), Hội Truyền nhiễm Việt Nam (VSID), Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam (VCHAS), Hội ký sinh trùng Việt Nam (VSP) , Đơn vị nghiên cứu lâm sàng trường Đại học Oxford (OUCRU) và Hội Y học Nhiệt đới và ký sinh trùng khu vực Đông Nam Á (ASTMP). Với chủ đề “Vì cộng đồng ASEAN khoẻ mạnh”, Hội nghị là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng của Việt Nam, ASEAN và quốc tế gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau cũng như tăng cường cơ hội hợp tác quốc tế.

Các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị:

 • Lao và các bệnh lý đường hô hấp khác của vùng Nhiệt đới
 • Dengue và bệnh do virus Zika
 • Các bệnh Nhiệt đới bị lãng quên và bệnh từ động vật lây sang người
 • Bệnh lý gan mật
 • Bệnh nhiễm trùng nói chung và ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch
 • Sốt rét và các bệnh về đơn bào
 • Bệnh do giun sán
 • Các bệnh do côn trùng và bệnh  truyền qua vector
 • Vắc xin và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin
 • Kháng sinh và kháng kháng sinh  
 • Các bệnh về nấm
 • Các bệnh do virus
 • Các kỹ thuật mới ứng dụng trong chẩn đoán, nghiên cứu bệnh Truyền nhiễm.
 • Đào tạo liên tục về các bệnh nhiệt đới và ký sinh trùng

Hướng dẫn gửi bản tóm tắt:

 • Định dạng MS-Word và bằng tiếng Anh (kèm theo bản tiếng Việt nếu là người Việt Nam)
 • Đề nghị kiểm tra kỹ lỗi chính tả trước khi nộp tóm tắt
 • Bản tóm tắt nên có tên bài trình bày và để chữ in (ngoại trừ tên khoa học và tên loài) 
 • Bản tóm tắt nên bao gồm phần giới thiệu ngắn gọn, đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận
 • Từ khóa: Ít nhất là 4 từ
 • Tên của tất cả các tác giả  nên có chữ số nhỏ viết lên phía trên
 • Tên của tác giả tiếp nhận thông tin có dâu hoa thị bên cạnh chữ số nhỏ viết lên  phía trên
 • Địa chỉ đầy đủ của các tác giả nên để chữ nghiêng và bắt đầu bằng chữ số nhỏ viết lên trên
 • Gạch chân tên tác giả sẽ báo cáo tại Hội nghị
 • Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ11
 • Nội dung của bản tóm tắt không vượt quá 250 từ
 • Không bao gồm tài liệu tham khảo, ảnh hoặc biểu đồ trong bản tóm tắt.
 • Thời hạn nhận bản tóm tắt: trước ngày 01/5/2018
 • Bản tóm tắt được chấp nhận sẽ được thông báo qua email tới tác giả đăng ký vào ngày 18/5/2018. Các tóm tắt nộp không phù hợp với nội dung chương trình sẽ được ban tổ chức cân nhắc và xem lại để trình bày poster.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website: http://www.actmp2018.com

Trân trọng cảm ơn,

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

GS.TS. Nguyễn Văn Kính

Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương                           

Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam                           

Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam

top