Phí tham dự Hội nghị

Đại biểu được chính thức xác nhận đăng kí tham dự Hội nghị sau khi đã gửi lệ phí về Ban Tổ chức. Phí tham dự được quy định như sau:

Vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký tham gia

A. Phí nộp trong thời gian từ ngày 15/07/2019 đến ngày 15/08/2019:


• Báo cáo viên miễn phí.

• Đại biểu nước ngoài: 150 USD

• Đại biểu trong nước: 1.000.000 đồng

• Sinh viên trong nước: 300.000 đồng

B. Phí nộp sớm trước ngày 15/07/2019:


• Báo cáo viên miễn phí.

• Đại biểu nước ngoài: 105 USD

• Đại biểu trong nước: 700.000 đồng

• Sinh viên trong nước: 210.000 đồng

C. Phí nộp từ sau ngày 15/08/2019 đến ngày diễn ra hội nghị:


• Báo cáo viên miễn phí.

• Đại biểu nước ngoài: 300 USD

• Đại biểu trong nước: 2.000.000 đồng

• Sinh viên trong nước: 600.000 đồng

D. Thông tin về tài khoản:


• Tên tài khoản: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

• Số tài khoản: 12310000980134

• Ngân hàng: Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Quang Trung

• Swift code: BIDVVNVX• Nội dung chuyển khoản: Tên đại biểu/công ty nộp phí tham dự hội nghị truyền nhiễm 2019

Sau khi chuyển khoản, vui lòng lưu lại biên lai, chụp và gửi về Ban hậu cần hội nghị qua đường email: haucanhoinghi2019@gmail.com