Nộp tóm tắt báo cáo

Viết bởi Hà Tùng Lượt xem: 332

Đề nghị các tác giả đã đăng kí tên bài trình bày cho Hội nghị Khoa học toàn quốc về Bệnh Truyền  nhiễm và HIV/AIDS năm 2017, gửi báo cáo tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) và toàn văn báo cáo cho Ban tổ chức Hội nghị:

- Đăng ký bổ sung tên báo cáo: trước ngày 01/7/2017

- Thời gian gửi tóm tắt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt: trước ngày 15/7/2017

- Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 01/8/2017

- Quy định viết bài báo cáo: xem phụ lục 01, hoặc trong cuốn Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, hoặc tham khảo trên Website: hoinghi.benhnhietdoi.vn (Thể lệ đăng bài đăng Tạp chí TNVN xem phần phụ lục).

- Thời gian gửi bài trình bày bằng powerpoint (cả Tiếng Việt và Tiếng Anh): Trước ngày 25/8/2017

- Các báo cáo viên nộp bản “Lý lịch khoa học” (Giới thiệu về bản thân và các kinh nghiệm nghiên cứu đã từng làm) cùng với bản Powerpoint gửi về ban tổ chức. Mẫu lý lịch khoa học xin tham khảo trên website: hoinghi.benhnhietdoi.vn

Địa chỉ nhận bài

ThS. BS. Phạm Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.

Tầng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Số: 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,

ĐTCQ: 04.35765464;  ĐTDĐ: 0913228072.

Email: tungphamvan52@gmail.com

Hoặc hoinghitruyennhiem2017@gmail.com

top