Quy cách viết và Nộp báo cáo

Viết bởi Hà Tùng Lượt xem: 300

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN

TẠP CHÍ TRUYỀN NHIỄM VIỆT NAM

 

1. Nhận đăng

          Tạp chí “Truyền nhiễm Việt nam” nhận đăng các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học tổng quan, chuyên đề, chuyên khảo; những quan điểm, định hướng… về lâm sàng, điều trị, hướng dẫn, dự phòng, dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sộng đồng. Các tin, bài cung cấp thông tin về phòng, chống dịch bệnh, về tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, diễn đàn trao đổi và phổ biến thông tin khoa học bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS tới đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

2. Quy định chung

          - Bản thảo các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học gửi đăng Tạp chí được in trên giấy khổ A4, không quá 10 trang, Font chữ Time New Roman 13 (Unicode) kèm theo đĩa CDRom hoặc chuyển qua Email của Tạp chí. Có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các đề tài nghiên cứu khoa học được chuyển cho chuyên gia phản biện trước khi Tổng Biên tập phê duyệt chấp nhận đăng bài.

          - Các bài tổng quan, chuyên khảo không quá 10 trang khổ A4. Có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

          - Các tác giả cần khẳng định bài của mình chưa đăng trên các báo, tạp chí khác.

          - Bài không đăng sẽ không hoàn trả lại tác giả.

3. Thứ tự trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học gửi đăng Tạp chí

          - Tên đề tài: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 30 từ, viết chữ in hoa, không viết tắt.

          - Tác giả: ghi rõ họ tên, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, E-mail của tác giả và họ tên của người cùng tham gia (nếu có).

          - Tóm tắt (Summary) bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không qúa 300 từ. Gồm các phần: Mở đầu (Background); Mục tiêu (Objectives); Kết quả (Results), Bàn luận (Discussion); Kết luận (Conclusions).

          - Từ khóa (Keywords) không quá 6 từ.

          - Nội dung của đề tài gồm các phần: Đặt vấn đề; Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận (hai phần này không quá 5 bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị); Kết luận và Khuyến nghị (nếu có).

          - Tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu.

Thư từ và gửi bài theo địa chỉ:

Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam

Tầng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0435765464;  E-mail: tungphamvan52@gmail.com

top